Iedzīvotājiem

Informācija Iedzīvotājiem

Skaitītāju rādījumi

Cienījamais dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir
jāuzņem katra mēneša 25.datumā un jānodod līdz katra mēneša
28.datumam.

Skaitītāju rādījumus iespējams nodot:

  • mājaslapā www.kurzemesnami.lv sadaļā „MANS NAMS”
  • sūtot informāciju uz e-pastu info@kurzemesnami.lv
  • zvanot uz mob. 20047773 (darba dienās no plkst.8:00-17:00)

Svarīgi!

Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi netiek iesniegti norādītajā termiņā, tad dzīvokļa īpašniekam tiek aprēķināts vidējais ūdens patēriņš, ņemot vērā iepriekšējo 3 mēnešu vidējo ūdens patēriņu, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas. Ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši dzīvokļu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:

  1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  2. kuru īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, nomainīti vai atkārtoti verificēti;
  3. kuru īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji ir uzstādīti, neievērojot prasības;
  4. kuru dzīvokļa īpašumā esošie ūdens patēriņa skaitītāji nav noplombēti pārvaldnieka klātbūtnē vai ir bojāti;
  5. kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi dzīvoklī.

Ja uz nevienu no dzīvokļa īpašumiem nav attiecināms kāds no augstākminētajiem nosacījumiem, tad ūdens patēriņa starpību dzīvokļu īpašnieki sedz proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam mājā.

Ugunsdrošības instrukcijas