Ūdens skaitītāju izbūve un nomaiņa

Ilgstošas lietošanas rezultātā ūdens skaitītāji var zaudēt savu precizitāti un uzskaitīt patērēto ūdens daudzumu nepareizi. Atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, ūdens skaitītāju pārbaude jeb verifikācija ir jāveic ne retāk kā reizi 4 gados.

Veicot ūdens skaitītāju nomaiņu vai izbūvi, mēs garantējam:

  • Kvalificēta meistara ierašanos norunātajā laikā
  • Kvalitatīvi padarītu darbu ar 2 gadu garantiju
  • Ūdens skaitītāja noplombēšanu, akta sagatavošanu un iesniegšanu dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējam.