Projektu vadība

Sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām piedāvājam realizēt dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektus, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu līdz pat 50% no projekta kopējām izmaksām.

Ņemot vērā, ka šāda projekta realizācija ir sarežģīts un laikietilpīgs process, piedāvājam savu dalību dažādos projekta vadības posmos:

 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana dalībai projektā
 • Tehniskās dokumentācijas izstrāde
 • Pakalpojumu sniedzēju atlase
 • Finansējuma piesaiste
 • Projekta vadība aktīvajā būvniecības periodā
 • Noslēguma pārskata sagatavošana

Šobrīd mūsu vadībā tiek realizēti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti 11 dzīvojamām mājām Saldus un Skrundas novados.

Esam priecīgi, ka varam dalīties pieredzi divu projektu realizācijā, kur piedalījāmies tehniskās dokumentācijas izstrādē un saskaņošanā, dzīvokļu īpašnieku sapulču un aptauju organizēšanā, komunikācijā ar kredītiestādēm finansējuma piesaistīšanā, kā arī noslēguma pārskatu dokumentu sagatavošanā, apkopošanā un iesniegšanā Altum.

 • Dzirnavu iela 11, Saldus
  • Dzīvokļu skaits: 66
  • Projekta kopējās izmaksas: 906901,99 EUR
  • Saņemtais ALTUM grants: 443205,52 EUR
  • Siltumenerģijas ietaupījums: 55%
 • Rīgas iela 18, Saldus
  • Dzīvokļu skaits: 46
  • Projekta kopējās izmaksas: 386708,53 EUR
  • Saņemtais ALTUM grants: 193354,26
  • Siltumenerģijas ietaupījums: 41%