DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VEIDENBAUMA IELA 1, SALDŪ
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA, BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA
UN APKURES SISTĒMAS NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 1668,80 m2 (33 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2021.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 88 065,62
Bankas aizdevums
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 71 000.00
7 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,59 mēnesī
Dzīvojamās mājas uzkrājums EUR 17 065,62
Darba apjoms Veikta ēkas jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana un apkures sistēmas nomaiņa.