DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
SKRUNDAS IELA 5B, SALDŪ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 1425,10 m2 (27 dzīvokļu īpašumu)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 348 813,26
ES granta apjoms (50%) EUR 174 406,63
Bankas aizdevums
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 174 406,63
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,88 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas 125,05 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 54,28 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 57%
Darba apjoms Veikta fasādes, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa.