DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
SKRUNDAS IELA 5A, SALDŪ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 1387,40 m2 (27 dzīvokļu īpašumu)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 372 496,09
ES granta apjoms (50%) EUR 186 248,04
Bankas aizdevums
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 186 248,04
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 1,03 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas 146,79 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 54,64 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 63%
Darba apjoms Veikta fasādes, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, elektroinstalācijas sakārtošana.