DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
SKOLAS IELA 4, BROCĒNOS, SALDUS NOVADĀ
APKURES SISTĒMAS NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 991 m2 (12 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2022.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 48 930,73
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 48 930,73
20 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,30 mēnesī
Darba apjoms Veikta dzīvojamās mājas apkures sistēmas nomaiņa.