DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
RŪPNIECĪBAS IELA 2A, PAMPĀĻOS, PAMPĀĻU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ
APKURES SISTĒMAS NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 1463,50 m2 (24 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2022.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 62 361,29
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 62 361,29
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,30 mēnesī
Darba apjoms Veikta dzīvojamās mājas apkures sistēmas nomaiņa.