DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
RĪGAS IELA 20, SALDŪ
PAGALMA LABIEKĀRTOŠANA

Mājas kopējā platība 2160,40 m2 (53 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 24 563,54
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 10 000
Dzīvojamās mājas uzkrājums EUR 14 563,54
Darba apjoms Veikti pagalma labiekārtošanas darbi, 17 auto stāvvietu izveide.