DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
RĪGAS IELA 20, SALDŪ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 2160,40 m2 (53 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 471 345,84
ES granta apjoms (50%) EUR 235 669,43
Bankas aizdevums
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 235 672,93
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,80 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas 126,81 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 50,15 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 60%
Darba apjoms Veikta fasādes, cokola, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, elektroinstalācijas sakārtošana, kāpņu telpas atjaunošana.