DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
RĪGAS IELA 11, SALDŪ
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 873,30 m2 (10 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 17 202,88
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 000
Dzīvojamās mājas uzkrājums EUR 12 202,88
Darba apjoms Veikta ēkas jumta seguma nomaiņa (ielas pusē).