DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
PARKA IELA 1, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 944,84 m2 (24 dzīvokļu īpašumi)
Projekta vadītājs SIA „KURZEMES NAMI”
Apsaimniekotājs SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
Projekta realizācijas laiks 2023.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 502 834,75
ES granta apjoms (50%) EUR 251 417,37
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 251 417,38
20 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 1,58 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas, kWh/m2 127,89 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas, kWh/m2 62,73 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 51%
Darba apjoms Projekta ietvaros tiks veikta fasādes, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana.