DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
OZOLU IELA 2, PAMPĀĻOS, PAMPĀĻU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ
APKURES SISTĒMAS NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 1785,75 m2 (24 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2022.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 75 207,53
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 75 207,53
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,29 mēnesī
Darba apjoms Veikta dzīvojamās mājas apkures sistēmas nomaiņa.