DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
OZOLU IELA 1, BŪTNĀROS, ZIRŅU PAGASTĀ, SALDUS NOVADĀ
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 393,90 m2 (8 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2022.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 44 530,53
Dzīvojamās mājas uzkrājums un dzīvokļu īpašnieku līdzdalība EUR 18 931,39
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 25 599,14
20 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,54 mēnesī
Darba apjoms Veikta dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa.