DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
NĀKOTNES IELA 9, SALDŪ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 2323,50 m2 (43 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2022/2023.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 702 976,81
ES granta apjoms (50%) EUR 351 488,40
Bankas aizdevums
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 351 488,41
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 1,07 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas 102,8 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 42,12 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 59%
Darba apjoms Veikta fasādes, cokola, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, lodžiju iestiklošana.