DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
LIELCIECERES IELA 34, BROCĒNOS
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Mājas kopējā platība 2201,45 m2 (42 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 8 284,87
Dzīvojamās mājas uzkrājums EUR 5 000
Dzīvokļa īpašnieku papildus maksājumi EUR 3 284,87
Darba apjoms Veikta dzīvojamās mājās piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbi (ietves labiekārtošana).