DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
KULDĪGAS IELA 21A, SALDŪ
PAGALMA LABIEKĀRTOŠANA

Mājas kopējā platība 1209,00 m2 (32 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 16238,85
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 10 000
Dzīvojamās mājas uzkrājums EUR 6238,85
Darba apjoms Veikti pagalma labiekārtošanas darbi, stāvlaukuma pārbūve un apgaismojumu izveide.