DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
KULDĪGAS IELA 21A, SALDŪ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 1209,00 m2 (32 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2019.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 288 851,21
ES granta apjoms (50%) EUR 144 425,60
Bankas aizdevums
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 144 425,61
15 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,91 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas 136,07 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 56 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 59%
Darba apjoms Veikta fasādes, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, elektroinstalācijas sakārtošana.