DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
KALNA IELA 8, BROCĒNOS, SALDUS NOVADĀ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 535,20 m2 (12 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2023.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 328 860,16
ES granta apjoms (50%) EUR 164 430,08
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 164 430,08
20 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 1,85 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas, kWh/m2 134,76 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas, kWh/m2 40,98 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 70%
Darba apjoms Projekta ietvaros tiks veikta fasādes, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, ūdens un kanalizācijas sistēmas atjaunošana.