DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
JUBILEJAS IELA 3, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Mājas kopējā platība 1702,80 m2 (24 dzīvokļu īpašumi)
Projekta vadītājs SIA „KURZEMES NAMI”
Apsaimniekotājs SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
Projekta realizācijas laiks 2023.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 550 018,84
ES granta apjoms (50%) EUR 275 009,42
Aizdevums ALTUM
Aizdevuma atmaksas termiņš
Ikmēneša maksājuma apmērs
EUR 275 009,42
20 gadi
par 1 m2 no dzīvokļa platības EUR 0,96 mēnesī
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas, kWh/m2 127,89 kWh/m2
Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas, kWh/m2 62,73 kWh/m2
Plānotais ietaupījums % apkurei 51%
Darba apjoms Projekta ietvaros tiks veikta fasādes, cokola, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana.