DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS
RĪGAS IELA 3, SALDŪ
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Mājas kopējā platība 640,20 m2 (12 dzīvokļu īpašumi)
Apsaimniekotājs SIA „ KURZEMES NAMI”
Projekta realizācijas laiks 2020.gads
Projekta kopējās izmaksas EUR 23 732,79
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 000
Dzīvojamās mājas uzkrājums un dzīvokļa īpašnieku papildus maksājumi EUR 18 732,79
Darba apjoms Veikta ēkas jumta seguma nomaiņa.